Kwartierstaat Johan Müller
periode ca. 1550 - 1900 Nijmegen, Rijnland (D), Hessen (D)

© R.Kuijsten 1996 - 2000 / v 2.0 / 26-10-2000
   

   Lijst Namen Kwartierstaat


Home     (terug naar de basispagina)

 1. Johan Adolf Reinhart MÜLLER. Geboren 12-03-1880 te Nijmegen. C.V. Was vanaf 1894 tot 1899 in dienst in het magazijn bij horloger Jan van der Laan in de Hezelstraat te Nijmegen. Werkte vanaf maart 1900 tot maart 1902 als horlogemakersbediende bij Duursma in Utrecht. Was daarna tot juni 1904, ruim 2 jaar in dienst als horlogemaker bij horlogerie en Bijouterie P. Merkes in de Kipstraat (75) te Rotterdam. Tot juni 1905 Was Johan werkzaam als horlogemaker bij de Firma H. W. Dubbel in Den Haag. Werkte vanaf 20 juni 1905 tot 1 maart 1913 als eerste bediende en als chef van het atelier bij G. Brünott aan de Binnenweg nr. 35. Vanaf 1 maart 1913 tot 30 october 1915 was Johan eerste bediende en chef van het atelier bij horlogère Jaques van Baal, Broerstraat 39 te Nijmegen. Verhuisde daarna naar Arnhem waar hij een eigen horlogerie "Précision" opende, Grote Oord nr. 11h. In 1922 verhuisde Johan met winkel en gezin naar Velp (Gld), Hoofdstraat nr. 96. Later in 1927 heropende hij Précision (Uurwerken, Goud, Zilver en Optiek) Aan de Rosendaalschelaan nr. 13 te Velp (Gld) Was vanaf 1917 tot aan zijn overlijden in 1932 2e tenor van het Arnhems Mannenkwartet en lid van het Velps mannenkoor. Al voor 1917 had hij als zanger te Rotterdam en Nijmegen ervaring opgedaan. Rond 1930 werd het Arnhems Mannenkwartet uitgenodigd om in Berlijn een 12 tal liederen te zingen voor de gramofoon Uurwerkmaker, overleden 18-07-1932 te Velp op 52-jarige leeftijd


Ouders:
 1. Hendrik Johan MÜLLER. Geboren 14-06-1824 te Nijmegen. Op 25 november 1843 vrijwillig, voor de tijd van 6 jaar geengageerd als mineur 2e klasse bij het battalion mineurs en sappeurs te Dodewaard voor 20 gulden handgeld. Werd op 13 october 1845 bevorderd tot mineur 1e klasse. Had vanaf 21 maart 1846 de rang korporaal. Op 24 november 1849 "met paspoort wegens expiratie van dienst krachtens autorisatie van het D.V.O." Vestigde in januari 1850 weer in Nijmegen in het huis van zijn ouders. Vertrok 20 december 1850 uit Nijmegen en rond 1851 wonend in Amsterdam. Meldde zich op 31 augustus 1851 aan als soldaat en voer op 15 october 1851 met het schip Willem de Eerste voor de tijd van 6 jaar naar Nederlands Indië. Keerde op 25-06-1858 terug naar Nijmegen Was na die tijd "Opzigter over den Straatweg van Nijmegen op Cranenburg" en later koster van de Waalse Kerk te Nijmegen. Zijn gezin woonde rond 1865 in Klein Bethlehem en later vanaf ongeveer 1875 op de Korenmarkt nr 13 De jeugd is heilig: zij moet voorzichtig en eerbiedig behandeld worden. Onze kinderen worden ons rein en onschuldig gegeven. De voorbeelden in den huisselijken kring en in het maatschappelijke leven vormen hen ten goede of ten kwade. Een geheel volgend leven is vaak verloren door de indrukken in de jeugd opgedaan, en daar bestaat geene zaligheid, welke latere jaren te stellen hebben tegenover het verwoest geluk eener schuldelooze jeugd. Hendrik Johan Müller Nijmegen, 2 mei 1861 ter gelegenheid van zijn huwelijk met Engelina Maria Teunissen Koster, Opzichter, Soldaat, overleden 11-12-1909 te Nijmegen op 85-jarige leeftijd. Gehuwd 02-05-1861 te Nijmegen met:

 1. Engelina Maria TEUNISSEN. Geboren 23-06-1836 te Beuningen, overleden 19-04-1916 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik Johan Alexander, geboren 22-12-1861 te Nijmegen, Letterzetter, overleden 08-10-1891 te Nijmegen op 29-jarige leeftijd.

  2. Herman Raukes Victor, geboren 11-03-1864 te Nijmegen. Vertrok 16-04-1887 naar Amsterdam en werd op 21-06-1890 weer ingeschteven in het bevolkings register van Nijmegen.Vertrok 20 september 1890 wederom naar Amsterdam en was daar diamantsnijder, gehuwd Nieuwer Amstel 18-08-1892 met Susanne Ronday , geb. 03-08-1865 te Amsterdam. Ouders Jan Ronday, Strohoedenmaker en later Magazijnmeester te Amsterdam en Cornelia Teunissen. (dit is de dochter van Raukes Teunissen en Engelina Maria Febel) Herman en Susanne waren dus neef en nicht. . Diamantsnijder, Letterzetter, overleden 28-02-1934 te Nijmegen op 69-jarige leeftijd.

  3. Johan Antonie Hendrik, geboren 04-10-1867, overleden 28-11-1870 te Nijmegen op 3-jarige leeftijd.

  4. Engelina Maria Everdina, geboren 29-01-1873 te Nijmegen, overleden 01-07-1875 te Nijmegen op 2-jarige leeftijd. verongelukt (trap van een paard).

  5. Willem Frederik Godfried, geboren 15-10-1877 te Nijmegen, overleden 16-07-1882 te Nijmegen op 4-jarige leeftijd.

  6. Johan Adolf Reinhart (zie: 1).


Grootouders:
 1. Johan Anthoon MÜLLER. Gedoopt 14-07-1789 in de St. Stevenskerk Nijmegen. Was eerder gehuwd (01-06-1816, Nijmegen gehuwd met Jenneken Vlogman (overleden 22-04-1820, Nijmegen) Uit dit huwelijk 2 kinderen, Hermina Catherina (geb. 19-07-1817, vader wegens ziekte bij de aangifte geboorte en overlijden niet aanwezig. Hermina is na 5 dagen overleden. en Johannes Anthonij (geb. 03-07-1818, overl. 05-04-1887). Johan Anthoon en zijn familie woonden op 12-11-1826 in de Steenstraat (wijk C) 11 : 73, Woonden in 1860 in de Hezelstraat. Was op latere leeftijd tevens huisbewaarder van het prot. armenbestuur. Gedoopt 01-06-1789 te Nijmegen, Huisbewaarder, Meester Kleermaker, overleden 22-11-1877 te Nijmegen. Overleden Molenstraat 411. Gehuwd 01-11-1820 te Lent met:

 1. Dirkje IJSENBRAND. Geboren 29-01-1792 te Lent, gedoopt 29-01-1792 te Lent. getuige Helena IJsenbrand. Dienstmaagd, overleden 04-09-1866 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik Johan Derk, geboren 13-06-1821 te Nijmegen, overleden 03-09-1821 te Nijmegen op 0-jarige leeftijd.

  2. Everdina Anna, geboren 27-07-1822 te Nijmegen. Gehuwd 02-05-1861 te Nijmegen met Thomas Christinaan van Raaij (Baardscheerder), zoon van Gradus, Christianus van Raaij (Doodsbeambte) en Johanna Aplonia Ras, wonende te Nijmegen . Dienstmeid, overleden 05-09-1899 te Zutphen op 77-jarige leeftijd. (in het krankzinnigengesticht van Zutphen, wel vermeld als woonachtig te Nijmegen)) .

  3. Hendrik Johan (zie: 2).

  4. NN, geboren 12-11-1826 te Nijmegen. (levenloos geboren). Overleden 12-11-1826 te Nijmegen op 0-jarige leeftijd.

  5. Jacob Arnoldus, geboren 22-12-1827 te Nijmegen. Geplaatst in de tweede militie afdeling. 15 mei 1848 in de 2e klasse van het schijfschieten. 5 juni 1849 1e klasse. Korporaal bij het 3e. reg. infanterie. Op 7 december 1849 overgegaan aan boord van het schip Anna Pawlona naar Oost Indie. Overleden in het Reconvalescenten Gesticht te Oenasang (Ned. Indië). Kleermaker, Soldaat, overleden 26-12-1850 te Salatiga (Ind) op 23-jarige leeftijd. BS. Naamlijst/Adresboek N-I jrg. 1852 blz 450.

  6. Christiaan, geboren 00-10-1830 te Nijmegen, overleden 03-04-1831 te Nijmegen op 0-jarige leeftijd.

  7. NN, geboren 15-10-1832 te Nijmegen. (levenloos geboren). Overleden 15-10-1832 te Nijmegen op 0-jarige leeftijd.

  8. Petrus Rutger, geboren 01-06-1834 te Nijmegen.

 1. Raukes Johannes TEUNISSEN. Geboren 02-12-1800 te Nijmegen. Doopgetuige Emke van Ceulen. Raukes was tevens koster van de Waalse Kerk in Nijmegen, woonde eind 1839 aan de Voerweg nr. 170 en in 1850 in de Vijf ringen gasch . Gedoopt 07-12-1800 te Nijmegen. (getuige Emke van Keulen). Koster, Meester Schoenmaker, overleden 01-07-1890 te Nijmegen op 89-jarige leeftijd. Gehuwd 05-05-1826 te Nijmegen met:

 1. Engelina Maria FEBEL. Geboren 26-01-1803 te Ewijk. Kwam naar Nijmegen in 1822 . Gedoopt 30-01-1803 te Ewijk, Dienstmaagd, overleden 24-10-1869 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd,
  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelia, geboren 26-07-1826 te Nijmegen. Gehuwd met Jan Rondaij, magazijnmeester te Amsterdam . Overleden 11-02-1891 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd.

  2. Maartje, geboren 00-00-1835.

  3. Maria, geboren 17-05-1839 te Nijmegen.

  4. Alexander Johannes Jacobus Wilhelmus. (op 8 j leeftijd overleden). Overleden 19-04-1842 te Nijmegen.

  5. Susanna Johanna, geboren 31-07-1831 te Nijmegen. Gehuwd met Sytse Meintjes Posthuma, arbeider . Overleden 01-08-1880 te Nijmegen op 49-jarige leeftijd.

  6. Engelina Maria (zie: 3).


Overgrootouders:
 1. Johan Heinrich (Johan Hendrik) MÜLLER. Vermoedelijk als soldaat naar Nederland gekomen. Het Oranje-Nassau garnizoen was van 1770 tot 1780 gelegerd in de stad Nijmegen. Was lijfknecht van burgemeester Pieck en kreeg op 3 Januari 1781 het burgerrecht van de stad Nijmegen en werd hierna linnen koopman. Werd lidmaat van de Nederlands Hervormde Gemeente op 22-03-1780. Gedoopt 30-03-1749 te Flacht (D), Lijfknecht, Linnen Koopman, Soldaat, overleden 30-12-1791 te Nijmegen. Gehuwd 08-08-1784 te Nijmegen met:

 1. Jacoba HOTTINGER. Op 4 januari 1827 opgenomen in het oud burger gasthuis te Nijmegen. Staat in het register vermeld als "Jacoba Houtingen geb. 10-05-1757 te Leewaarden" Tot op heden geen geboortebewijs aangetroffen aldaar. Gedoopt 22-04-1757 te Leeuwarden, Schoonmaakster, overleden 02-07-1838 te Nijmegen,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Christina, geboren 1785 te Nijmegen.

  2. Johan Hendrik, geboren 1786 te Nijmegen, overleden 1791 te Nijmegen.

  3. Johan Anthoon (zie: 4).

  4. Jacobus, geboren 1791 te Nijmegen.

 1. Hendrik IJSENBRAND. Gedoopt 14-07-1756 te Lent, Meester Smid, overleden 07-02-1830 te Lent. (des morgens om 6 ure), na latende 4 kinderen, . Gehuwd 20-11-1785 te Lent met:

 1. Aaltje VINKENBORG. Werth ligt op ca 10km van Bocholt (D). Gedoopt 08-08-1756 te Werth (D), overleden 29-06-1828 te Lent. (des avonds om 5 ure), nalatende haar gemaal en 4 kinderen. (onvermogend overleden) ,
  Uit dit huwelijk:

  1. ElskenGeboren 24-06-1787 te Lent, gedoopt 01-07-1787 te Lent.

  2. Elsken, geboren 27-01-1789 te Lent. geh. 31-07-1824 te Elst met Jan van Meerten, geb. 06-09-1795, Eck en Wiel, zoon van Claas van Meerten en Maria van den Bergh . Gedoopt 05-02-1789 te Lent.

  3. Dirkje (zie: 5).

  4. Ruth Hendrik, geboren 07-01-1795 te Lent. geh. 12-08-1820 te Elst met Jantje Bronkhorst, geb. 01-07-1791 te Amsterdam dr. van Hendrik Bronkhorst en Jannetje van den Brink . Gedoopt 08-01-1795 te Lent.

  5. Derk, geboren 16-04-1798 te Lent. geh. 26-10-1822 te Elst met Hendrika Verburgt, geb. 22-05-1801 te Huissen, dr. van Beunis Verburgt en Drisia Jantzen. Gedoopt 22-04-1798 te Lent.

  6. Everdina, geboren 25-01-1801 te Lent.

 1. Alexander (Sander) TEUNISSEN. Doopgetuigen waren Derk en Susanna Centen. Was op 20 oktober 1792 lid van het schippersgilde Gedoopt 23-10-1745 te Nijmegen, Beurtvaart schipper, overleden 19-06-1818 te Nijmegen. Gestorven in Groote Gasthuis. Gehuwd 09-08-1789 te Hees met:

 1. Dorothea (Theodora) VUURMANS. Kwam in 1783 naar Nijmegen. Woonde in 1827 in de Nonnenstraat 37 Op 12-02-1830 opgenomen in het oud burger gasthuis te Nijmegen. Gedoopt 09-10-1767 te Ruhrort, overleden 21-06-1849 te Nijmegen,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes. Doopgetuige Johanna Senten. Gedoopt 03-02-1790 te Nijmegen, overleden 11-08-1791 te Nijmegen.

  2. Johanna Catrina. Doopgetuige Emke van Keulen. Gedoopt 29-02-1792 te Nijmegen, overleden 19-08-1793 te Nijmegen.

  3. Hermanus. tr. Nijmegen 6-10-1827 Judith Teuntje Kemink, ged. Amsterdam 04-05-1794. Overl. Herveld 24-08-1875, dr. van Gerrit Jan Kemink, meester behanger en Judith Velthuijsen. Gedoopt 22-01-1794 te Nijmegen, Schippersknecht, overleden 17-04-1852 te Nijmegen.

  4. Gerrit. Doopgetuige Emke van Keulen. tr. Nijmegen 10-03-1825 Maria Jacoba Londonck ged. Nijmegen 8-06-1788, overl. Lent 26-03-1854, dr van Johannes Jacobus Londonck en Helena Philipsen (kinderloos). Gedoopt 31-05-1795 te Nijmegen, Koperslagersknecht, Leidekkersknecht, overleden 24-01-1864 te Nijmegen.

  5. Anna. tr. Nijmegen 16-04-1824 Klaas Strijker ged. te Zwartsluis 05-10-1790, schippersknecht, beedigd sloeproeier in- en uitgaande rechten. overl Nijmegen 22-10-1862, zoon van Hendrik Allerts Strijker en Annetje Frans Wolf, schipperse . Gedoopt 31-01-1798 te Nijmegen.

  6. Raukes Johannes (zie: 6).

  7. Johanna Catrina. Doopgetuige Emke van Keulen, tr. Nijmegen 08-08-1828 Willem Hendriks, ged. Nijmegen 13-06-1802, schoenmakersknecht, overl. aldaar 13-03-1848, zoon van Willem Hendriks, zakkendrager en Doora Wagenaars. Gedoopt 11-05-1803 te Nijmegen, overleden 05-06-1843 te Nijmegen.

  8. NN. Doodgeboren Kind, Grotegas bij smid Roelofsen . Gedoopt 01-05-1806.

  9. Jacobus. Schutter bij het bataljon 1e afd. Gelderse schutterij (1835), schoenmaker. tr. te Nijmegen 05-11-1835 Teuntje Stoffelen, geb. Dodewaard 30-04-1811, overl. Nijmegen 10-05-1844, dr. van Hendrik Stoffelen en Antonijda Jansse. tr. 2e Nijmegen 08-05-1845 Neeltje Derksen ged. Bemmel 31-08-1804, overl. Nijmegen 17-02-1861, dr. van Derk en Willemina Wientjes. Hieruit nageslacht, . Gedoopt 21-02-1808 te Nijmegen, overleden 21-12-1852 te Nijmegen.

 1. Johannes FEBEL. Geboren ca. 1765, overleden 1805 te Ewijk. Gehuwd met:

 1. Cornelia FICTOR. Er bestaan omtrent Cornelia een aantal tegenstrijdige feiten. Uit haar overlijdensakte blijkt dat ze op 37 jarige leeftijd is overleden en dat haar vader Jean (Jan) Fictor was. In de Huwelijkse bijlagen van het huwelijk van haar dochter Maria Anna Catrina Feber word aangegeven dat de grootvader van moederszijde Hendrik Fictor heet en de grootmoeder Anna Katharina Hesterman. Uit RBS 1169/46 GA Nijmegen blijkt echter dat Cornelia op 11-06-1771 te Nijmegen gedoopt is als een 'onecht' kind van Anna Catharina Cornelissen, verder staat hierbij aangegeven 'Deze (Anna Catharina Cornelissen) is anno 1778 den 15 november getrouwt met Hendrik Victor, wanneer dit kind (Cornelia) tussen bijde voor den predikstoel heeft gestaan en opentlijk voor hun kind is verklaart geworden. Teste A.B. Boonen V.D.M'. In de huwelijksakte van Hendrik Jan Victor en Anna Catharina Cornelissen (Nijmegen 25/10 15/11/1778) staat nog het volgende 'Hendrik Victor weduwenaar en Anna Catharina Cornelissen, weduwe van Melis Everts beide van Nijmegen (afgoeding van kinderen)' . Belijdenis 08-04-1789 (RBS 111/26 GA Nijmegen). Ze woonde toen in de Kromme Elleboog. Cornelia trouwde (als weduwe) op 18-05-1806 te Beuningen met Martinus Kleves (RBS 299 61/2 RA Arnhem). Gedoopt 11-06-1771 te Nijmegen, overleden 18-11-1813 te Nijmegen,
  Uit dit huwelijk:

  1. Maria Anna Catrina, geboren 07-02-1794 te Winssen, gedoopt 08-02-1794 te Winssen.

  2. Maria Anna Catrina, geboren 07-01-1797 te Ewijk. tr. 07-12-1820 te Nijmegen Francis de Wilde, zoon van Gerrit de Wilde en Henrika Kranenburg . Gedoopt 08-01-1797 te Ewijk, Dienstmaagd, overleden 05-10-1860 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd.

  3. Hendrik, geboren 02-10-1799 te Ewijk, gedoopt 06-10-1799 te Ewijk.

  4. Engelina Maria (zie: 7).


Betovergrootouders:
 1. Daniel der jungere MÜLLER. Gedoopt 02-04-1725 te Flacht (D). Gehuwd 29-11-1746 met:

 1. Anna Dorothea HEPP. Peetouders, Conrad Becker uit Kirberg en Anna Becker uit Runkel. Woonde te Eufingen en Flacht. Met dank aan Hans-Gottfried Knapp voor de gegevens van de voorouders van Anna Dorothea Hepp. Gedoopt (ev) 26-07-1727 te Dauborn (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Johan Jorg, gedoopt 11-06-1747 te Flacht (D).

  2. Johan Heinrich (Johan Hendrik) (zie: 8).

  3. Anna Maria, gedoopt 12-09-1751 te Flacht (D).

  4. Conrad, gedoopt 01-09-1753 te Flacht (D).

  5. Maria Margareta, gedoopt 10-08-1755 te Flacht (D).

  6. Johannes, gedoopt 03-04-1757 te Flacht (D).

  7. Elisabeth, gedoopt 12-09-1758 te Flacht (D).

  8. Wilhelmina, gedoopt 06-01-1760 te Flacht (D).

  9. Maria Margareta, gedoopt 13-12-1761 te Flacht (D).

  10. Heinrich Anthon, gedoopt 13-07-1763 te Flacht (D).

  11. Juliana Elisabetha, gedoopt 31-03-1765 te Flacht (D).

  12. Maria Elisabeth, gedoopt 00-02-1767 te Flacht (D).

  13. Anna Dorothea, gedoopt 20-09-1771 te Flacht (D).

 1. Andreas HOTTINGER. Geboren ca. 1725 te Zürich (CH). Woonde 22-03-1771 in Nijmegen. Hij schreef op die datum zijn zoon Johannes in als leerjongen voor het weversgilde aldaar. (GA Nijmegen, arch, Weversgilde inv nr 6) . Wever, overleden voor 10-01-1794 te Nijmegen?. Gehuwd met:

 1. Barbara SWITSER. Geboren ca. 1730 te Zürich (CH), begraven 10-01-1794 te Nijmegen,
  Uit dit huwelijk:

  1. Jacoba (zie: 9).

 1. Derk IJSENBRAND. Woonde in 1739 in Elst. Gedoopt (NH) 17-01-1709 te Lent, overleden 24-06-1766 te Lent. Gehuwd 08-11-1739 te Randwijk met:

 1. Elsken HENDRIKS. Geboren ca. 1715 te Randwijk, overleden 24-02-1792 te Lent,
  Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik, gedoopt 07-02-1745 te Lent.

  2. Evertjen, gedoopt 09-10-1747 te Lent.

  3. Ruth, gedoopt 17-01-1751 te Lent.

  4. Helena Hendrika, gedoopt 27-01-1754 te Lent.

  5. Hendrik (zie: 10).

  6. Anna, gedoopt 25-02-1759 te Lent.

 1. Arnoldus VINKENBORG. Geboren ca. 1725. Gehuwd 12-02-1747 te WERTH (D) met:

 1. Maria KETELAER. Geboren ca. 1725,
  Uit dit huwelijk:

  1. Aaltje (zie: 11).

 1. Raukus TEUNISSEN. Doopgetuigen waren Raukus Derk Raukus, Johannes Heijligers en Geertruijd Krack. Raukus was in 1742 lid van het schippersgilde. Woonde op 06-04-1750 in het Schapengasje wijk D 242 (kadaster nr 3210) . Gedoopt 23-01-1724 te Nijmegen, Beurtvaart schipper, overleden 05-04-1769 te Nijmegen. In de kerk begraven, impost fl 3 'een graft en luiden daalder' . Gehuwd 24-04-1746 te Hees. concent van zijn moeder, getuigen Derck Heijligers en Geertruij van Randwijk. Gehuwd met:

 1. Johanna CENTEN. Ook genaamd Zenten. Doopgetuigen waren Bastiaan Centen en Nulleke van Cronenburg. Gedoopt 29-08-1717 te Nijmegen, overleden 06-01-1792 te Nijmegen. Begraven in de Regulierenkerk (impost fl 6 'Twee maal luijden en een graft daalder'). ,
  Uit dit huwelijk:

  1. Alexander (Sander) (zie: 12).

  2. Hermanus. Doopgetuigen Wouter van Oort en Belia Heijligers. tr. te Hees 30-07-1775 Hendrina van Manen, ged. Nijmegen 01-01-1749, begr. aldaar 05-07-1783, dr. van Adrianus van Manen en Johanna Sophia Eggenhuijsen, tr. 2e Nijmegen 04-05-1785 Emke van Keulen, geb. Tiel ca. 1751, woonde in 1779 te Rotterdam, overl. Nijmegen 16-07-1822, dr. van Rut van Keulen en Geertruij N.N en wed. van Jasper Diepenveen (waarmee zij tr. Nijmegen 20-06-1779). Uit het eerste huwelijk 4 kinderen, Johannes, Susanna, Adriana en Hermanus. Uit het 2e huwelijk 2 kinderen Jan en Wautrina Hendrina . Gedoopt 03-05-1747 te Nijmegen, overleden 23-03-1823 te Nijmegen.

  3. Jannetje. Woonde te Rotterdam bij haar nicht Susanna Centen (1773). tr. M de Haas . Gedoopt 03-08-1749 te Nijmegen, overleden na 17-10-1785.

  4. Wouter. Doopgetuige Wouter van Oort en Hendrina Teunissen. Gedoopt 15-07-1751 te Nijmegen, overleden voor 17-10-1785.

  5. Hendrina Belia. Doopget. Jacobus Centen en Anna Teunissen Gedoopt 24-11-1756 te Nijmegen, overleden voor 17-10-1785.

  6. Dick Jacobus. Doopgetuigen Dirck Centen en Anna Heijligers. Gedoopt 30-05-1759 te Nijmegen, overleden voor 17-10-1785.

  7. Jacobus. Doopgetuigen Jacobus Centen en Judik van Hengel, lid schippersgilde te Nijmegen (25-07-1789). Tr. 2e te Hees 30-03-1788 Wilhelmina Lakhorst, ged. Nijmegen 28-07-1754, overl. aldaar 06-01-1825, dr. van Peter Lakhorst ten Teresa Peters en weduwe van Samuel Wilhelm Reinier Scholten. Uit dit huwelijk vogen 3 kinderen. Raukes, Sander en Johannes . Gedoopt 30-08-1761 te Nijmegen, overleden 26-07-1808 te Nijmegen.

 1. Geurt VUERMANS. Geboren ca. 1730. Gehuwd met:

 1. Catharina BLINKVLIET. Geboren ca. 1735,
  Uit dit huwelijk:

  1. Dorothea (Theodora) (zie: 13).

 1. Johannes Willem FEBEL. Geboren ca. 1720, overleden ca. 1770 te Groningen. Gehuwd met:

 1. NN NN. Overleden te Groningen,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes (zie: 14).

 1. NN NN. Gehuwd met:

 1. Anna Katharina CORNELISSEN. Geboren 1736. Op 02-05-1742 op 6 jarige leeftijd opgenomen in het Arme Kinderen Weeshuis te Nijmegen. Ouders staan niet vermeld. Belijdenis, 21-12-1755. Op 03-01-1756 (met uitzet) vertrokken. Is op 15-11-1778 getrouwd met Hendrik Jan Victor. Mogelijk dat haar ouders Cornelis Nepkens en Anna Gouverdina Haspels waren. (dit moet nog verder worden onderzocht). Overleden 1799 te Nijmegen,
  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelia (zie: 15).


Generatie VI
 1. Conrad der Ältere MÜLLER. 'Wirt zu Flacht' (Waard te Flacht) bron: Krebber Database. Gedoopt 23-10-1681 te Flacht (D), Herbergier, overleden 03-02-1771 te Flacht (D). Gehuwd 16-02-1705 te Flacht (D) met:

 1. Anna Clara SCHMIED. Gedoopt 25-03-1688, overleden 23-01-1746 te Flacht (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Daniel der jungere (zie: 16).

 1. Johan Friedrich Henrich HEPP. Woonde in Weyer en Dauborn. Was pachter van de tol van Dauborn in 1725. Herbergier van de Neuherberge in 1758 . Gedoopt 21-12-1692 te Weyer (D), Boer, Herbergier, overleden 27-05-1767 te Dauborn (D). Gehuwd voor 1714 te Dauborn (D) met:

 1. Anna Dorothea von der MÜHLEN. Peetouders: Anna Dorothea Becker en Johan Nicklas von der Mühl. Gedoopt 04-07-1694 te Dauborn (D), overleden 14-01-1757 te Dauborn (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Dorothea (zie: 17).

 1. IJsbrandt (Derksen) IJSEBRAND. Wordt lidmaat 02-04-1706 (Lent). Gedoopt 04-12-1680 te Lent, overleden voor 22-04-1718. Gehuwd met:

 1. Jannetje van STRAALEN. Geboren ca. 1680,
  Uit dit huwelijk:

  1. Derk (zie: 20).

 1. Hermanus (Hermen) TEUNISSEN. Gedoopt 08-04-1699 te Nijmegen, Meester Schoenmaker, overleden 01-08-1785 te Nijmegen. (begraven in de Regulierenkerk). Gehuwd 13-06-1723 te Nijmegen. getuigen vrou Teunisse en vrou Heijligers . Gehuwd met:

 1. Belia HEIJLIGERS. Deed belijdenis 24-09-1718 (NH gemeente van Nijmegen) en woonde toen in de Heseltse straat. (RBS 110/199 GA Nijmegen) . Gedoopt 22-02-1699 te Nijmegen, overleden 1734 - 1738,
  Uit dit huwelijk:

  1. Raukus (zie: 24).

  2. Anna Hendrina. Doopgetuigen Abraham Roukus, Lucretia Teunissen en Geertruij Heijligers. Gedoopt 19-05-1726 te Nijmegen.

  3. Hendrina. Doopgetuigen Derk Heijligers en Geertruij Heijligers . Gedoopt 03-07-1730 te Nijmegen.

  4. Anna. Doopgetuigen Derk Janssen en Anna Heijligers. tr. te Nijmegen 03-08-1766 met Jan van de Pa(u)wert, ged. Nijmegen 21-07-1728, schipper, zoon van Johannes van de Pavert (van den Pauwert) en Susanna van Bruust . Gedoopt 01-01-1734 te Nijmegen, overleden 16-07-1805 te Nijmegen.

 1. Sander CENTEN. Gedoopt 01-01-1693 te Nijmegen, overleden 07-05-1727 te Nijmegen. Gehuwd 10-06-1714 te Nijmegen. Getuigen, beide moeders. . Gehuwd met:

 1. Joanna van RANDWIJK. Belijdenis, 24-12-1704 (NH gemeente te Nijmegen), woonde toen in de Smitstraat. (RBS 110/94 GA Nijmegen) . Gedoopt 09-10-1685 te Nijmegen, overleden 10-05-1743 te Nijmegen. In de kerk begraven, impost fl 3 'een graf en luij daelder' . ,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johanna (zie: 25).


Generatie VII
 1. Johan Daniel MÜLLER. Geboren 1642 te Flacht (D). 'Wirt zu Flacht' (waard te Flacht). Feldgeschworene, Herbergier, overleden 08-07-1707 te Flacht (D). Gehuwd 12-02-1661 met:

 1. Anna Elisabeth HATZMANN. Geboren 1642, overleden 06-12-1721,
  Uit dit huwelijk:

  1. Conrad der Ältere (zie: 32).

 1. Gottfried SCHMIED. Geboren voor 1670, overleden 28-09-1721. Gehuwd met:

 1. Anna Catharina MÜLLER. Geboren voor 1659, overleden 16-11-1703,
  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Clara (zie: 33).

 1. Johan Wilhelm HEPP. Geboren ca. 1665. Schout te Weyer (D). Gehuwd met:

 1. NN NN,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johan Friedrich Henrich (zie: 34).

 1. Johann Christopherus von der MÜHLEN. Geboren 00-00-1661 te Herborn (D). Noemde zich ook A MOLA. In "Topographie der Stadt und Grafschaft Diez" van Johann Hermann Steubing staat: Christoph a Mola (von der Mühlen), studeerde in Herborn 1679 en was in 1701 predikant aldaar. Hij leefde nog in op 06-01-1730, stierf op 18-05-1733, oud 72 jaar en was 32 jaar predikant te Dauborn. Dochter NN (Wilhelmine Kunigunde) was gehuwd met de later te Runkel overleden Inspector Emmelius, die haar huisleraar was geweest. Zijn zoon Johann Jakob wasin 1713 "Landschreiber" in Diez; 1733, 1738 raadslid in Diez en Baljuw "Amtmann" van Beilstein. Hij had een dochter Wilhelmine Cunigunde, die haar broer Johan Jacob Mola, "Landschreiber" te Diez op 04-11-1720 zijn zoon ten dope hielp. Johan Christopherus is begraven in de kerk van Dauborn (voor de Koortrap) . Dominee, overleden 18-05-1733 te Dauborn (D) op 72-jarige leeftijd. Gehuwd voor 1693 met:

 1. Anna Margharetha BECKER. Peetouders: Anna Margarethe Raugraff (dochter van Peter Raugraff, Barbier te Kirberg) en Hans Dietrich Preußer uit Eufingen. . Gedoopt 13-01-1666 te Eufingen (D), overleden 01-04-1718 te Diez (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmine Kunigunde, geboren ca. 1695. was gehuwd met de later te Runkel overleden Inspector Emmelius, die haar huisleraar was geweest.

  2. Johann Jakob, geboren ca. 1693, Landschreiber.

  3. Anna Dorothea (zie: 35).

 1. Derk IJSBRANTS. Geboren ca. 1650. Gehuwd met:

 1. Hendrikje VUIJTTEN. Geboren ca. 1650. (Mogelijk dat de achternaam Feijtten of Fijten is.) . ,
  Uit dit huwelijk:

  1. IJsbrandt (Derksen) (zie: 40).

 1. Hendrick TEUNISSEN. Doopgetuigen waren Abraham de Haen, Cornelis Bosman en Mechtelt Heijnen. Knechr schippersgilde, meester schipper in 1700. Trouwde voor de 2e maal te Nijmegen (o.t. 14-10) 04-11-1703 (getuige Hendrika Teunisse genaamt Gijsse Lit en de moeder van de bruid) met Maria Beekman, geboren te Wesel ca. 1665. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen Anneke, Michiel, Willem en Hendrik. Was in 1702 lid van het Schippers gilde en was in dat jaar medeondertekenaar van het manifest "Onderlingh Verbant en Associatie". In het oud rechterlijk archief van Nijmegen 554, dd 10-12-1716. Hendrick Tunissen, eiser, contra Peter Pavort, gedaagde. Laatstgenoemde was f 183:17:0 schuldig aan de eiser. Gedoopt 21-06-1668 te Nijmegen, Schipper, overleden 1716 - 1721. Gehuwd 17-05-1689 te Wesel. (Willebrordkirche). Met attestatie naar Wesel, getuigen zijn ouders en Jacob Scheers. Gehuwd met:

 1. Anneken BIBEN. Geboren ca. 1670. Ook wel Bijben. Jonge dame van Wesel, lidmaat aldaar met attestatie van 's-Gravenhage 7 september 1686. Anneke Biben is mogelijk een dochter van Heinrich Bieben en Geertruij NN die op 05-02-1653 en 15-11-1654 kinderen laten dopen te Wesel (mathenakirche) . ,
  Uit dit huwelijk:

  1. HenrikDoopgetuigen Jan Teunisz, Steven en Geertruij Biben . Gedoopt 26-05-1691 te Nijmegen.

  2. Jan. Doopgetuigen Jurie Senten, Teunis Jans en Hadewich Hoen, marktschipper van Grave op Den Haag (vervoerde in 1739 wijn, wol, Delfts aardewerk, jenever, raapkoeken, stokvis, tabak, zeep en bestelgoed naar Grave (zie Jaarboek CBG 1998 blz. 238) . Gedoopt 17-10-1693 te Nijmegen, Marktschipper, overleden 24-01-1748 te Grave.

  3. Lucretia. Doopgetuigen Govert van de Pauwert en Susanna Bijben. Gedoopt 18-10-1695 te Nijmegen.

  4. Lukretia. Doopgetuigen Evert van de Pauwert en Susanna Bijben, vermeld als doopgetuige 1726 (wellicht identiek met Luijtje Theunis, op belijdenis aangenomen als geref. lidmaat te Nijmegen 05-04-1719. Gedoopt 06-11-1696 te Nijmegen.

  5. Hermanus (Hermen) (zie: 48).

  6. Aaltje. Doopgetuigen Jacobus van Randwijk, Margarita Jans Mourink en Hendrika Teunisz Ondertrouw Nijmegen 31-01-1723 Wenar Hellewart j.m. te Wesel. Gedoopt 25-02-1701 te Nijmegen.

  7. Anthonij Aart. Doopgetuigen Adriaan van den Ham, Raukens Dirks en Petronella van den Ham. Gedoopt 31-03-1702 te Nijmegen.

 1. Peter HEIJLIGERS. Doopgetuigen, Peter Vogs en Sara Landtmessers. Kreeg 28-02-1694 de burgerrechten van Nijmegen. Gedoopt 23-10-1669 te Sittard. (NH). Overleden voor 05-05-1723. Gehuwd 31-01-1697 te Nijmegen met:

 1. Hendrina RAUKES. Woonde 05-05-1723 als weduwe van Peter Heijligers in de Heselsestraat nr. B50, kadaster 1802. Gedoopt 29-07-1677 te Nijmegen, overleden na 05-05-1723,
  Uit dit huwelijk:

  1. Belia (zie: 49).

 1. Juriaen CENTEN. Geboren 1658-1659 te Lent. Schipper op Rotterdam. Kreeg op 14-05-1690 het burgerrecht van de stad Nijmegen en werd op 22-07-1696 groot burger van die stad. Was in 1702 lid van het Schippers gilde en was in dat jaar medeondertekenaar van het manifest "Onderlingh Verbant en Associatie" Opgenomen in het oud burger gasthuis te Nijmegen 24-12-1721, overleden aldaar op 67 jarige leeftijd. . Schipper, overleden 29-09-1726 te Nijmegen. Gehuwd met:

 1. Aeltje SLINGERVOET. Geboren ca. 1660. Mogelijk een dochter van Henderik SLINGERVOET (Henrich Tonniss SLINGERFUS) die in 1684 als Neubuerger von Kleve (D) ingeschreven was. Overleden voor 24-12-1721,
  Uit dit huwelijk:

  1. Sander (zie: 50).

 1. Jacobus van RANDWIJK. Geboren ca. 1655. Was in 1702 lid van het Schippers gilde en was in dat jaar medeondertekenaar van het manifest "Onderlingh Verbant en Associatie". Schipper, overleden 14-04-1726 te Nijmegen. Begraven in de Stevenskerk, 1 grafdaalder en 1 luidaalder. Gehuwd 29-05-1684 te Nijmegen met:

 1. Maria DAAMS. Gedoopt 12-08-1660 te Nijmegen, overleden 20-01-1739 te Nijmegen. in de overl akte omschreven als de weduwe van schipper Jacobus van Randwijk, begraven in de Stevenskerk, 1 luidaalder en 1 grafdaalder . ,
  Uit dit huwelijk:

  1. Joanna (zie: 51).


Generatie VIII
 1. Antonius HATZMANN. Geboren 1595. 'Wirt zu Flacht' (Waard te Flacht). Waard, overleden 26-01-1677. Gehuwd met:

 1. Apollonia NN. Geboren ca. 1600,
  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Elisabeth (zie: 65).

 1. Hans Caspar MÜLLER. Geboren ca. 1620, overleden 09-08-1657. Gehuwd voor 1656 met:

 1. Anna Margarethe NN. Geboren ca. 1620, overleden 03-10-1669,
  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Catharina (zie: 67).

 1. Johan Conrad von der MÜHLEN. Geboren 00.00.1629 te Herborn (D). Ook genaamd Johann Conrad a MOLA. 1652-1702 Inwoner, Prediker in Dauborn. Studeert in Herborn tot 1647. Voor 1652 Conrector aan de Hoge school van Herborn. Voor 1652 Conrector in Diez. Vanaf 1652 (evangelische) Prediker te Dauborn. In "Der Topographie der Stadt und Grafschaft Diez" van Johann Hermann Steubing staat: Johan Conrad a Molla (von der Möllen, zijn vader ondertekende op 06-04-1645 zijn naam als Christoph von der der Möllen en zijn zoon schreef Hans Conrad von der der Möllen. Deze famile, geschreven als Von der Mühlen is in manlijke lijn uitgestorven) een zoon van burger Christoph von der Möllen te Herborn, studeerde 1647) Hij was in dit jaar Stipendiaat (Beursstudent) van Graaf Friedrich te Diez. In de stad van zijn vader, waar hij is ingeschreven staat in het register: "Johannes Conradus e Mola". Hij ondertekende later steeds met a Mola. Tot 1652 was hij Conrector aan de school van Diez en werd op 14 mei van dat jaar door de Inspecteur Nicolaus Treviran van Diez als Prediker te Dauborn ingezet. Enkele dagen eerder, op 11 mei was hij te Herborn in het huwelijk getreden met Anne Margretha, dochter van Willem Butzbach. In het jaar 1665 had hij met vele onaangename beschuldigingen te kampen. Overleden 15-07-1702 te Dauborn (D). Gehuwd 11-05-1652 te Herborn (D) met:

 1. Anna Magdalena BUTZBACH. Geboren ca. 1629 te Herborn (D), overleden na 1713 te Daub (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Johan Nicolaus, geboren ca. 1662. was in 1694 en 1695 Kerkmeester in de kerk van Dauborn.

  2. Anna Elisabetha, geboren ca. 1656.

  3. Andreas Heinrich, geboren ca. 1654.

  4. Johann Christopherus (zie: 70).

 1. Paulus (Pauli) BECKER. Geboren ca. 1610 te Dauborn (D). Vermeld onder de namen Becker, Paul "Kümmel", Beckher, Paulus, Pawellius, ook "Kummel, Kimmel, Kümmell" genaamd. In 1633 betaalde hij 18 alb voor 4 ohm getapt bier. in 1634 was hij "Kestner" of "Heppenhauer". In 1635 betaalde hij 4,5 alb "jagergeld", leed in 1637 door "oorlogsvolkeren" 31 Rthr schade. Gaf in 1641 zijn eed van trouw, in 1643 adjunct-schout, van 1644 tot 1675 schout van Dauborn-Eufingen. Bezat in 1647 naast personeel 1 paard en 2 koeien. In 1651 was hij rentmeester (boekhouder) van het klooster Gnadentahl. Tussen 1651 en 1660 bijna konstant vermeld als Pauly Kümmel, schout en tollenaar. (waarom door de wijnkelder de familienaam Kümmel i.p.v Becker gebruikt werd is onbekend). In 1654 pachtte hij de kleine tol van Dauborn, behield na aftrek van zijn tol-belasting de "tiedepenning" van 5 fl. Pachtte in 1657 en 1658 de tol voor 13 fl. 8 alb jaarlijks . Boer, Schout (Schultheiß), overleden 00-11-1676 te Dauborn (D). Gehuwd 24-11-1657 te Kirberg (D) met:

 1. Anna Dorothea WIßPADEN. Geboren ca. 1635 te Merzhausen (D) ?. Betaalde in 1677 7 fl. 15 alb en in 1684 9 fl dienstgeld. In 1681met verchillende leden van de verwante schoutenfamilies Freudenberger en Zeiger van Dauborn, boedelverdelingen. . Overleden na 1682 te Kirberg (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Elisabeth Catharina, geboren ca. 1673 te Dauborn (D).

  2. Anna Christina, geboren ca. 1670 te Dauborn.

  3. Johan Dietrich, geboren ca. 1663 te Dauborn (D).

  4. Johan Konrad, geboren ca. 1660 te Dauborn (D).

  5. Johan Daniel, geboren ca. 1658 te Dauborn (D).

  6. Anna Margharetha (zie: 71).

 1. Jan TEUNISSEN. Geboren ca. 1635. vermeld 04-05-1689 en 10-05-1691. Gehuwd met:

 1. Luijtje HENDRIKS. Geboren ca. 1640,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes. Doopgetuigen Jan Peters, Jan Boen, Gerrit Teuniss (zie noot 25 Jaarboek CBG 1998 blz 249) en Evertje Ewouts. Gedoopt 29-02-1671 te Nijmegen.

  2. Johanna. Doopgetuigen Jan de Gier, Jacob Engelen, Jantje Derckse de Hoogh en Hubertje Janssen Gedoopt 22-02-1680 te Nijmegen.

  3. Hermanus. Doopgetuigen Teunis Heijmerik, Jan Tijssen en Barta Heijmerik, Meester schippersgilde 1716 Marktschipper van Nijmegen op Tiel, Bommel, Gorcum, Dorderecht o.a. 1712, 1717 en 1719 tr. te Nijmegen 17-04-1707 (getuige Hendrik Teunisse) Geertruij Groen, ged Nijmegen 29-05-1685, begr. aldaar 18-01-1726. dr. van Willem Groen en Elsken van Gronou. tr. 2e Nijmegen 22-04-1726 (get. de weduwe van Hendrik Teunisse en vrouw Scheers) Christina van Eijt, ged. Nijmegen 30-04-1676, begr. aldaar 30-07-1763. dr. van Geurt en Margriete Andriesdr. van Bronswijck. zij hertr. 32-01-1735 te Nijmegen met Frans Janssen j.m Uit het eerste huwelijk 9 kinderen, Steven, Jan, Lucresia, Johannes, Arnoldus, Willem, Elsken, Lucretia Aletta en Hermanus Gedoopt 04-05-1683 te Nijmegen.

  4. Hendrica, geboren ca. 1670. Marktschipperse van Nijmegen op Tiel, Bommel, Gorcum, Dordrecht en Rotterdam (05-08-1718) tr. Beuningen (ondertr. Nijmegen 10) 25-05-1691 (getuige haar moeder en zijn broeder in plaats van de Vader) met Albert Ansums Giesen (Gijsen) burger van Nijmegen 14-05-1691, grootburger 22-07-1696, meester schippersgilde 1704 .

  5. Hendrick (zie: 96).

 1. Mathias HEIJLIGERS. Geboren ca. 1640. Gehuwd met:

 1. Catrina BROELS. Geboren ca. 1640,
  Uit dit huwelijk:

  1. Peter (zie: 98).

 1. Roukes ((Rochus)) DIRKS. Was in 1702 lid van het Timmerluijden ambt (als oud meester) en was in dat jaar medeondertekenaar van het manifest "Onderlingh Verbant en Associatie" Vermeld als doopgetuige van Geertruijd Teunisse (Nijmegen 22-03-1724) . Gedoopt 21-12-1647 te Nijmegen, Meester Timmerman, overleden na 1702. Gehuwd 10-08-1675 te Nijmegen met:

 1. Geertruijdt KRAECK. Geboren ca. 1650. j.d. van Nijmegen. Vermeld als doopgetuige van Geertruijd Teunisse (Nijmegen 22-03-1724) Overleden na 1723 ,
  Uit dit huwelijk:

  1. Hendrina (zie: 99).


Generatie IX
 1. Antonius MÜLLER. Geboren ca. 1580, overleden voor 20-09-1628. Gehuwd met:

 1. NN NN,
  Uit dit huwelijk:

  1. Hans Caspar (zie: 134).

 1. Christoph von der MÜHLEN. Geboren ca. 1604 te Herborn (D) ?, Kramer, overleden 29-03-1650 te Herborn (D). Gehuwd voor 1629 te Herborn (D) met:

 1. Dorothea NN. Geboren ca. 1604, overleden 17-08-1668 te Herborn (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Johan Conrad (zie: 140).

 1. Wilhelm BUTZBACH. Geboren ca. 1612 te Herborn (D). tr. 2e 1640 te Herborn met Anna (Enchen) NN. Overleden 04-09-1671 te Herborn (D). Gehuwd 1631 te Herborn (D) met:

 1. Maria (Merg) NN. Geboren ca. 1600, overleden voor 1640,
  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Magdalena (zie: 141).

 1. Johan Philipp WIßPADEN. Geboren ca. 1610. Prediker (ev) te Merzhausen bij Usingen. Overleden 1631 te Usingen (D). Gehuwd met:

 1. Ruffina BRÖMMER. Geboren ca. 1610, overleden 00.06.1667 te Kirberg (D),
  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Dorothea (zie: 143).

 1. Derrick ROKENS. Geboren ca. 1610 te Elst, Kuiper. Gehuwd 24-07-1642 te Nijmegen. Afkondiging te Dordrecht. Gehuwd met:

 1. Metjen GERRITS. Geboren ca. 1610. j.d. van Stevensweert en wonend te Dordrecht. ,
  Uit dit huwelijk:

  1. Roukes ((Rochus)) (zie: 198).

 1. Abraham Peterssen KRAECK. Geboren ca. 1620. Gehuwd met:

 1. NN NN,
  Uit dit huwelijk:

  1. Geertruijdt (zie: 199).


Generatie X
 1. Johannes (Hans) BUTZBACH. Geboren ca. 1580. Gehuwd met:

 1. Klara NN. Geboren ca. 1580,
  Uit dit huwelijk:

  1. Justus, geboren ca. 1611.

  2. Johannes, geboren ca. 1605.

  3. Wilhelm (zie: 282).

 1. Philipp WIßPADEN. Geboren ca. 1585. Gehuwd met:

 1. NN NN,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johan Philipp (zie: 286).


Generatie XI
 1. Georg BUTZBACH. Geboren ca.1555 te Nachstätten, Wolwever, overleden 1624 - 1628. Gehuwd met:

 1. Magdalena NN. Geboren ca. 1555,
  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes (Hans) (zie: 564).


Home     (terug naar de basispagina)
© R.J.C. Kuijsten, 2000 Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen en/ of overgezet worden op papier, cd-rom, diskette, bbs, internet, enz., zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de auteur. Publicaties van gegevens uit deze genealogie op internet (zonder het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen en met in achtneming van de privacy rechten van nog levende personen), kunnen echter wel worden gedaan mits voorzien van volledige bronvermelding en nadat de auteur via email rob@kuijsten.net op de hoogte is gebracht. Bezoek voor meer informatie Internet http://www.kuijsten.net